<div align="center"> <h1>Szkoła Podstawowa w Racławiczkach</h1> <h3>Szkoła Podstawowa w Racławiczkach</h3> <p>szkoła, Raclawiczki, Szkoła w Racławiczkach,</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.spraclawiczki.wodip.opole.pl" rel="nofollow">www.spraclawiczki.wodip.opole.pl</a></p> </div>